A cœur vaillant rien d'impossible, czyli dla chcącego nic trudnego!

Posts tagged ‘présent de l’indicatif’

Lekcja 14. Czas teraźniejszy – Présent de l’indicatif

Czas teraźniejszy (présent de l’indicatif) jest czasem, który stosujemy na co dzień do wyrażania:

  • aktualnie wykonywanych czynności np. Je me brosse les dents. (Myję zęby.)
  • stanów rzeczy, bądź faktów np. Je suis infirmière. (Jestem pielęgniarką.)
  • zwyczajów, czynności mających swoją rutynę np. Margaux boit toujours le milk shake à la vanille. (Małgorzata zawsze pije koktajl mleczny o smaku waniliowym.)
  • bliskiej przyszłości np. En week-end, je vais à la montagne. (W weekend jadę w góry.)
  • przeszłości (historycznych wydarzeń mających miejsce w przeszłości) np. En avril 2005 meurt le pape Jean-Paul II. (W kwietniu 2005 umiera papież Jan Paweł II.)

Konstrukcję zdań w czasie teraźniejszym przedstawię na przykładzie zdania:

 Margaux boit toujours le milk shake à la vanille.
(Małgorzata zawsze pije koktajl mleczny o smaku waniliowym.)

źródło zdjęcia: twórczość własna

źródło zdjęcia: twórczość własna

Jak widzimy wiedzą niezbędną dla poprawnego konstruowania zdań w czasie teraźniejszym jest znajomość tematu odmiany czasowników dla poszczególnych grup koniugacyjnych. Odsyłam do tematu, a poniżej w skrócie przypominam zakończenia czasowników poszczególnych grup koniugacyjnych:

źródło zdjęcia: twórczość własna

źródło zdjęcia: twórczość własna

Powiązane tematy:

Reklamy