A cœur vaillant rien d'impossible, czyli dla chcącego nic trudnego!

Posts tagged ‘odmiana czasownika’

Lekcja 15. Czas przeszły bliski – Le Passé récent

Czas przeszły bliski (le passé récent) stosujemy kiedy chcemy określić czynności, które miały miejsce w bliskiej przeszłości lub kiedy chcemy przedstawić czynności, które właśnie co się zakończyły. W skrócie operujemy tym czasem gdy określamy czynności które zakończyły się:

 • dopiero co np. Je viens de boire. (Dopiero co piłam.)
 • właśnie np. Pierre vient de finir de lire le livre. (Piotr właśnie skończył czytać książkę.)
 • już np. Béate vient de rentrer à la maison. (Beata już/właśnie wróciła do domu)

W tym czasie, do tworzenia zdań wykorzystujemy czasownik venir (przychodzić, przyjeżdżać, przybywać). Konstrukcja zdań przedstawia się następująco:

źródło zdjęcia:twórczość własna

źródło zdjęcia:twórczość własna

Jakby ktoś miał ochotę poćwiczyć tworzenie zdań, a przy tym odmianę czasownika venir, odsyłam do ćwiczeń na stronach 1, 2 i 3.

Reklamy

Lekcja 14. Czas teraźniejszy – Présent de l’indicatif

Czas teraźniejszy (présent de l’indicatif) jest czasem, który stosujemy na co dzień do wyrażania:

 • aktualnie wykonywanych czynności np. Je me brosse les dents. (Myję zęby.)
 • stanów rzeczy, bądź faktów np. Je suis infirmière. (Jestem pielęgniarką.)
 • zwyczajów, czynności mających swoją rutynę np. Margaux boit toujours le milk shake à la vanille. (Małgorzata zawsze pije koktajl mleczny o smaku waniliowym.)
 • bliskiej przyszłości np. En week-end, je vais à la montagne. (W weekend jadę w góry.)
 • przeszłości (historycznych wydarzeń mających miejsce w przeszłości) np. En avril 2005 meurt le pape Jean-Paul II. (W kwietniu 2005 umiera papież Jan Paweł II.)

Konstrukcję zdań w czasie teraźniejszym przedstawię na przykładzie zdania:

 Margaux boit toujours le milk shake à la vanille.
(Małgorzata zawsze pije koktajl mleczny o smaku waniliowym.)

źródło zdjęcia: twórczość własna

źródło zdjęcia: twórczość własna

Jak widzimy wiedzą niezbędną dla poprawnego konstruowania zdań w czasie teraźniejszym jest znajomość tematu odmiany czasowników dla poszczególnych grup koniugacyjnych. Odsyłam do tematu, a poniżej w skrócie przypominam zakończenia czasowników poszczególnych grup koniugacyjnych:

źródło zdjęcia: twórczość własna

źródło zdjęcia: twórczość własna

Powiązane tematy:

Lekcja 9. Odmiana czasowników – La conjugaison des verbes

Jak zapewne wiecie, w języku francuskim czasowniki podzielone są według trzech grup koniugacyjnych. Osobiście klasyfikacja czasowników i ich odmiana według danej grupy koniugacyjnej sprawia mi w dalszym ciągu trudności, dlatego dla „sprawdzenia się” korzystam z bardzo wygodnej strony (w rubryce wystarczy wpisać dany czasownik i kliknąć „Conjuguer”, a otrzymamy odmianę czasownika w poszczególnych czasach).

W poście tym chciałam pokrótce omówić poszczególne grupy czasowników:

 • Grupa I – jest to zdecydowanie najliczniejsza grupa czasowników regularnych o charakterystycznej końcówce w bezokoliczniku -ER

Czasowniki należące do tej grupy to np: regarder – oglądać, aimer – kochać, parler – mówić, visiter – zwiedzać. W koniugacji tych czasowników zmieniają się końcówki według utartego schematu. Oczywiście istnieją wyjątki, które bardzo przejrzyście omówiono na stronie Szlifuj swój francuski . Poniżej przedstawiam odmianę wyżej wymienionych czasowników:

źródło zdjęcia:twórczość własna

źródło zdjęcia:twórczość własna

 • Grupa II – jest to grupa koniugacyjna czasowników regularnych, których forma w bezokoliczniku posiada końcówkę -IR

Również odmiana tych czasowników odbywa się według utartego schematu, końcówki są „stałe” nie licząc kilku wyjątków (np. czasowniki nieregularne: partir – wyjeżdżać, sentir – czuć). Dla przykładu czasowniki grupy II i ich odmiana na zdjęciu poniżej: finir – kończyć, grandir – rosnąć, avertir – uprzedzić, maigrir – schudnąć:

źródło zdjęcia:twórczość własna

źródło zdjęcia:twórczość własna

 • Grupa III – do tej grupy koniugacyjnej należą wszystkie czasowniki nieregularne o końcówkach w bezokoliczniku -TTRE, -DRE, -OIR. 

Inaczej odmienia się czasowniki o końcówce w bezokoliczniku -TTRE (np. battre – bić, mettre – kłaść), inaczej z końcówką -DRE (np. attendre – czekać, étendre – usłyszeć) oraz inny schemat występuje przy odmianie czasownika o końcówce -OIR (vouloir – chcieć, pouvoir – móc) w bezokoliczniku. Poniżej schemat odmiany dla poszczególnych końcówek bezokolicznika:

źródło zdjęcia:twórczość własna

źródło zdjęcia:twórczość własna

Jako zadanie domowe proponuję rozwiązać kilka zadań związanych z odmianą czasowników danej grupy. Kilka przydatnych ćwiczeń znajdziecie już na wspomnianej stronie Szlifuj swój francuski. Jeśli znacie podobne strony bardzo chętnie i ja z nich skorzystam, także nie wstydźcie się pozostawić komentarz 😉

Lekcja 3. Podstawowe zwroty przy powitaniu. Comment tu t’appelles ?

Dzisiejsza lekcja dotyczyć będzie podstawowych zwrotów i wyrażeń umożliwiających nam rozpoczęcie konwersacji np. z nowo poznanymi osobami.

Witając się z kimś powiemy:

 • Cześć! – Salut !                                              
 • Dzień dobry! – Bonjour !                       
 • Dobry wieczór! – Bonsoir !      

Żegnając:

 • Pa! – À plut ! 
 • Do widzenia! – Au revoir ! 
 • Dobranoc! – Bonne nuit ! 
 • Na razie! – À tout à l’heure ! 
 • Do zobaczenia wkrtóce! – À bientôt ! 

W języku angielskim mamy zwyczajowe How are you? Również w języku francuskim występuje grzecznościowe jak się masz? Pytamy wówczas:

 • Comment ça va ? – Jak się masz?
 • Comment allez-vous ? – Jak się Pan/Pani miewa ?

I odpowiadamy:

 • Ça va bien ! – Wszystko w porządku!
 • Comme si, comme ça – Tak sobie

Kiedy chcemy wiedzieć jak nasz współrozmówca ma na imię, pytamy:

 • Comment vous appelez-vous ? Jak się Pan/Pani nazywa?
 • Comment tu t’appelles ? Lub Comment t’appelles-tu ?  Jak się nazywasz?

Możemy wówczas odpowiedzieć w dwojaki sposób:

– korzystając z czasownika „być”

 • Je suis Monica – Jestem Monika
 • Je suis Pierre – Jestem Piotr

– korzystając z czasownika „nazywać się”

 • Je m’appelle Monica – Nazywam się Monica
 • Je m’appelle Pierre – Nazywam się Piotr

Zadając pytania i na nie odpowiadając koniecznym jest by stosować odpowiedni zaimek osobowy (ja, ty, on, ona..) i odmianę danego czasownika. Poniżej odmiana czasowników „być” i „nazywać się”:

źródło zdjęcia: twórczość własna

Pozostałe przydatne zwroty:

 • Skąd pochodzisz? – D’où viens-tu ?  (Pochodzę z Polski – Je viens de Pologne)
 • Gdzie mieszkasz? – Où habites-tu ? (Mieszkam w Krakowie – J’habite à Cracovie)

– gdzie

de – z

d’où – skąd   d’où = de (z) + où (gdzie)

 • Proszę (gdy coś podajemy) –Voilâ
 • Proszę (gdy o coś prosimy) – S‚il vous plaît
 • Dziękuję – Merci
 • Przepraszam – Excusez-moi
 • Nie rozumiem – Je ne comprends pas

Jako zadanie domowe, ćwiczenie:

 • Ułóż dialog obrazujący jak mogłaby wyglądać rozmowa dwojga dopiero co poznanych osób 🙂