A cœur vaillant rien d'impossible, czyli dla chcącego nic trudnego!

Posts tagged ‘grupa I’

Lekcja 9. Odmiana czasowników – La conjugaison des verbes

Jak zapewne wiecie, w języku francuskim czasowniki podzielone są według trzech grup koniugacyjnych. Osobiście klasyfikacja czasowników i ich odmiana według danej grupy koniugacyjnej sprawia mi w dalszym ciągu trudności, dlatego dla „sprawdzenia się” korzystam z bardzo wygodnej strony (w rubryce wystarczy wpisać dany czasownik i kliknąć „Conjuguer”, a otrzymamy odmianę czasownika w poszczególnych czasach).

W poście tym chciałam pokrótce omówić poszczególne grupy czasowników:

  • Grupa I – jest to zdecydowanie najliczniejsza grupa czasowników regularnych o charakterystycznej końcówce w bezokoliczniku -ER

Czasowniki należące do tej grupy to np: regarder – oglądać, aimer – kochać, parler – mówić, visiter – zwiedzać. W koniugacji tych czasowników zmieniają się końcówki według utartego schematu. Oczywiście istnieją wyjątki, które bardzo przejrzyście omówiono na stronie Szlifuj swój francuski . Poniżej przedstawiam odmianę wyżej wymienionych czasowników:

źródło zdjęcia:twórczość własna

źródło zdjęcia:twórczość własna

  • Grupa II – jest to grupa koniugacyjna czasowników regularnych, których forma w bezokoliczniku posiada końcówkę -IR

Również odmiana tych czasowników odbywa się według utartego schematu, końcówki są „stałe” nie licząc kilku wyjątków (np. czasowniki nieregularne: partir – wyjeżdżać, sentir – czuć). Dla przykładu czasowniki grupy II i ich odmiana na zdjęciu poniżej: finir – kończyć, grandir – rosnąć, avertir – uprzedzić, maigrir – schudnąć:

źródło zdjęcia:twórczość własna

źródło zdjęcia:twórczość własna

  • Grupa III – do tej grupy koniugacyjnej należą wszystkie czasowniki nieregularne o końcówkach w bezokoliczniku -TTRE, -DRE, -OIR. 

Inaczej odmienia się czasowniki o końcówce w bezokoliczniku -TTRE (np. battre – bić, mettre – kłaść), inaczej z końcówką -DRE (np. attendre – czekać, étendre – usłyszeć) oraz inny schemat występuje przy odmianie czasownika o końcówce -OIR (vouloir – chcieć, pouvoir – móc) w bezokoliczniku. Poniżej schemat odmiany dla poszczególnych końcówek bezokolicznika:

źródło zdjęcia:twórczość własna

źródło zdjęcia:twórczość własna

Jako zadanie domowe proponuję rozwiązać kilka zadań związanych z odmianą czasowników danej grupy. Kilka przydatnych ćwiczeń znajdziecie już na wspomnianej stronie Szlifuj swój francuski. Jeśli znacie podobne strony bardzo chętnie i ja z nich skorzystam, także nie wstydźcie się pozostawić komentarz 😉

Reklamy