A cœur vaillant rien d'impossible, czyli dla chcącego nic trudnego!

Posts tagged ‘czas teraźniejszy’

Lekcja 14. Czas teraźniejszy – Présent de l’indicatif

Czas teraźniejszy (présent de l’indicatif) jest czasem, który stosujemy na co dzień do wyrażania:

  • aktualnie wykonywanych czynności np. Je me brosse les dents. (Myję zęby.)
  • stanów rzeczy, bądź faktów np. Je suis infirmière. (Jestem pielęgniarką.)
  • zwyczajów, czynności mających swoją rutynę np. Margaux boit toujours le milk shake à la vanille. (Małgorzata zawsze pije koktajl mleczny o smaku waniliowym.)
  • bliskiej przyszłości np. En week-end, je vais à la montagne. (W weekend jadę w góry.)
  • przeszłości (historycznych wydarzeń mających miejsce w przeszłości) np. En avril 2005 meurt le pape Jean-Paul II. (W kwietniu 2005 umiera papież Jan Paweł II.)

Konstrukcję zdań w czasie teraźniejszym przedstawię na przykładzie zdania:

 Margaux boit toujours le milk shake à la vanille.
(Małgorzata zawsze pije koktajl mleczny o smaku waniliowym.)

źródło zdjęcia: twórczość własna

źródło zdjęcia: twórczość własna

Jak widzimy wiedzą niezbędną dla poprawnego konstruowania zdań w czasie teraźniejszym jest znajomość tematu odmiany czasowników dla poszczególnych grup koniugacyjnych. Odsyłam do tematu, a poniżej w skrócie przypominam zakończenia czasowników poszczególnych grup koniugacyjnych:

źródło zdjęcia: twórczość własna

źródło zdjęcia: twórczość własna

Powiązane tematy:

Reklamy

Lekcja 11. Czas teraźniejszy ciągły – Le présent progressif

Czas teraźniejszy ciągły (le présent progressif) jest nie tyle co czasem, a formą jaką stosujemy dla wyrażenia tego, iż jesteśmy w trakcie wykonywania danej czynności. Formy tej używamy zatem wówczas, kiedy chcemy powiedzieć, że jesteśmy w trakcie robienia czegoś jak również dla opisania czynności, którą właśnie wykonujemy. Konstrukcja jest bardzo prosta:

źródło zdjęcia: twórczość własna

źródło zdjęcia: twórczość własna

Jak to wygląda w praktyce? Poniżej kilka przykładowych zdań:

  • Jestem w trakcie jedzenia. (Je suis en train de manger.)
  • Ona słucha teraz muzyki. (Elle est en train de d’écouter de la musique.)
  • Peter właśnie rozmawia ze swoim przyjacielem. (Peter est en train de parler a son ami.)

Czasowniki zwrotne również występują w bezokoliczniku, w zależności od osoby zmianie ulega jedynie zaimek zwrotny np.

  • Właśnie spacerujemy. (Nous sommes en train de nous promener.) (se promener)
  • Właśnie biorę prysznic. (Je suis en train de me doucher.) (se doucher)