A cœur vaillant rien d'impossible, czyli dla chcącego nic trudnego!

Posts tagged ‘czas teraźniejszy ciągły’

Lekcja 11. Czas teraźniejszy ciągły – Le présent progressif

Czas teraźniejszy ciągły (le présent progressif) jest nie tyle co czasem, a formą jaką stosujemy dla wyrażenia tego, iż jesteśmy w trakcie wykonywania danej czynności. Formy tej używamy zatem wówczas, kiedy chcemy powiedzieć, że jesteśmy w trakcie robienia czegoś jak również dla opisania czynności, którą właśnie wykonujemy. Konstrukcja jest bardzo prosta:

źródło zdjęcia: twórczość własna

źródło zdjęcia: twórczość własna

Jak to wygląda w praktyce? Poniżej kilka przykładowych zdań:

  • Jestem w trakcie jedzenia. (Je suis en train de manger.)
  • Ona słucha teraz muzyki. (Elle est en train de d’écouter de la musique.)
  • Peter właśnie rozmawia ze swoim przyjacielem. (Peter est en train de parler a son ami.)

Czasowniki zwrotne również występują w bezokoliczniku, w zależności od osoby zmianie ulega jedynie zaimek zwrotny np.

  • Właśnie spacerujemy. (Nous sommes en train de nous promener.) (se promener)
  • Właśnie biorę prysznic. (Je suis en train de me doucher.) (se doucher)
Reklamy