A cœur vaillant rien d'impossible, czyli dla chcącego nic trudnego!

Archive for the ‘Francuska piosenka’ Category

Francuska piosenka – La chanson française : Cheb Khaled – Aicha

Kolejną francuską piosenką, która przysłuży nam się do zabawy i nauki słówek jednocześnie jest dosyć znany utwór „Aicha”. Ponieważ film zawiera w sobie tekst piosenki, można jednocześnie słuchać i śpiewać – ucząc się przy tym wymowy.

Cheb Khaled – Aicha

Poniżej zajmę się słownictwem zawartym w poszczególnych zwrotkach. Niektóre czasowniki występują w odmienionej dla danego czasu formie. Czasy (kiedy i jaki czas stosować, jaka jest jego konstrukcja) poznamy na innej lekcji, teraz skupimy się jedynie na poznaniu słownictwa i oczywiście na zabawie 🙂

Comme si, je n’existais pas
Elle est passée à côté de moi,
Sans un regard, reine de Saba
J’ai dit, Aicha, prends, tout est pour toi

comme si – jak gdyby
exister – istnieć (czasownik – I Grupa koniugacyjna)
Elle est passée (Passé composé) -> od czasownika passer – przechodzić (II Grupa)
à côté – obok, niedaleko, à côté de moi – obok mnie
sans – bez
regarder – patrzeć, spojrzeć (I Grupa)
la reine – królowa
J’ai dit (Passé composé) -> od czasownika dire – mówić (III Grupa)
prendre – weź, zabierz (III Grupa)
tout est pour toi – wszystko jest dla ciebie

Voici, les perles, les bijoux
Aussi, l’or autour de ton cou
Les fruits, bien mûrs au goût de miel
Ma vie, Aicha, si tu m’aimes

voici – oto
les perles – perły, les bijoux – biżuteria (klejnoty)
aussi – także
l’or – zloto
autour – wokół
le cou – szyja
les fruits – owoce
mûrs – dojrzały
le goût – smak
le miel – miód
mûrs au goût de miel – dojrzałe o smaku miodu
la vie – życie
aimer – kochać (I Grupa)
si tu m’aimes – jeśli mnie kochasz

J’irai où ton souffle nous mène
Dans les pays d’ivoire et d’ébène
J’effacerai tes larmes, tes peines
Rien n’est trop beau pour une si belle

J’irai (Futur Simple) -> od czasownika aller – iść, pójść (III Grupa)
– gdzie
le souffle – oddech
mener – prowadzić (I Grupa)
dans – w, et – i
les pays – kraje
d’ivoire – kość słoniowa
d’ébène – heban
J’effacerai (Futur Simple) od czasownika -> effacer – wycierać (I Grupa)
les larmes – łzy
les peines – trudy, smutki
rien – nic
trop beau pour – zbyt dobre, zbyt piękne

Aicha, Aicha, écoute-moi
Aicha, Aicha, t’en va pas
Aicha, Aicha, regarde-moi
Aicha, Aicha, réponds-moi

écoute-moi – posłuchaj mnie, écouter –posłuhać (I Grupa)
t’en va pas – nie odchodź, aller – iść (III Grupa)
regarde-moi – spójrz na mnie, regarder – patrzeć, spojrzeć (I Grupa)
réponds-moi – odpowiedz mi, répondre – odpowiedzieć (III Grupa)

Je dirai les mots, les poèmes
Je jouerai les musiques du ciel
Je prendrai les rayons du soleil
Pour éclairer tes yeux de reine

Je dirai (Futur simple) od czasownika – > dire – mówić (III Grupa)

les mots – słowa, les poèmes – wiersze
Je jouerai (Futur simple) od czasownika -> jouer – grać (I Grupa)
le ciel – niebo, les musiques du ciel – niebiańska muzyka
Je prendrai (Futur simple) od czasownika -> prendre – brać, chwytać (III Grupa)
les rayons du soleil – promienie słońca
pour –aby
éclairer tes yeux de reine – rozjaśniły w twoich oczach
éclairer – rozjaśnić (I Grupa)

Aicha, Aicha, écoute-moi
Aicha, Aicha, t’en va pas
Elle a dit :  garde tes trésors
Moi, je vaux mieux que tout ca
Des barreaux sont des barreaux même en or
Je veux les mêmes droits que toi
Du respect pour chaque jour
Moi, je ne veux que de l’amour

Elle a dit (Passé composé) od czasownika -> dire – mówić (III Grupa)
garder – zachować, strzec (I Grupa)
les trésors – skarby
valoir – być wartym (III Grupa)
je vaux mieux que tout ca – jestem warta więcej niż to wszystko
vouloir – chcieć (III Grupa)
les mêmes droits – te same prawa
chaque jour – każdego dnia
Moi je ne veux que de l’amour – chcę tylko miłości, l’amour – miłość

Comme si je n’existais pas
Elle est passée a côté de moi,
Sans un regard, reine de Sabat
J’ai dit, Aicha, prends, tout est pour toi

Nbrik Aicha ou nmout allik [Je te  veux Aicha et je meurs pour toi]
‘Hhadi kisat hayaty oua habbi [Ceci est l’histoire de ma vie et de mon
amour]
inti omri oua inti hayaty [tu es ma respiration et ma vie]
tmanit niich maake ghir inti [j’ai envié de vivre avec toi et rien qu’avec toi]

Lalala….lalala…

je meurs pour toi – chcę umrzeć dla ciebie
mourir – umierać (III Grupa)
Ceci est l’histoire – to jest historia
âme – dusza
j’ai envié de vivre – zazdroszczę życia (Passé composé) od czasownika -> envier – zazdrościć (I Grupa)

Przy każdym czasowniku uwzględniłam, do której grupy koniugacyjnej on należy. Tak w ramach ćwiczeń proponuję odmienić każdy z nowo poznanych czasowników w podstawowym czasie teraźniejszym (Présent).

Reklamy

Francuska piosenka – La chanson française : ZAZ – Port Coton

W ramach poszukiwania przyjemniejszego sposobu do nauki języka postanowiłam przyjrzeć się jednej z ulubionych piosenek francuskich. Tłumaczenie teksu zapewne nie oddaje tego co autor miał na myśli, aczkolwiek uważam, że zajęcie jest dobrą formą połączenia zabawy i nauki słówek przede wszystkim. Oczywiście wszelkie uwagi mile widziane, co by tekst miał „ręce i nogi” 🙂

ZAZ – Port Coton 

Quoi que tu fasses  (Cokolwiek robisz)

Je ne sais pas ce que ça remplace (Nie wiem co może to zastąpić)

Et derrière nous (A za nami)

c’est encore un ombre (jest jeszcze cień/wciąż cień)

Faut-il encore qu’on raconte (Czy trzeba jeszcze/wciąż mówić/opowiadać)

que quelque chose nous revienne (że coś do nas wraca)

Faut-il qu’on soit seul sur terre  (Powinniśmy być sami na ziemi)

ici aussi (tutaj również)

Boire pour la soif (Pić z pragnienia)

Je ne sais pas ce qui de nous deux restera (Nie wiem co z nami będzie/Nie wiem kto z nas dwojga zostanie)

Tu dis mais je ne regarde pas (Mówisz ale nie patrzę)

Je n’ai jamais vu la mer (Nigdy nie widziałam morza)

Mais j’en ai vu des noyés (Ale widziałam topielców)

Comment fais-tu pour oublier (Jak udaje Ci się zapomnieć)

pour oublier (zapomnieć)

Et la pluie qui revient  (I deszcz, który powraca)

dans nos voix (nasz głos)

Pas une chanson où je ne pense à toi (Ani jednej piosenki w której nie myślę o tobie)

Dans ce monde inhabitable (W tym świecie niemożliwym do zamieszkania)

Il vaut mieux danser sur les tables (Lepiej tańczyć na stołach)

A Port Coton qu’on se revoit (Abyśmy się znów się zobaczyli w Port Coton)

qu’on se revoit (znów się zobaczyli)

(instrumental)

Et quoi que je fasse (I cokolwiek robię)

Je ne sais pas ce que ça remplace (Nie wiem co może to zastąpić)

Et derrière nous (A za nami)

C’est encore un ombre (Jest jeszcze cień/Wciąż cień)

Aller auprès du phare (Iść obok latarni)

Et la vie est sans phare (A życie jest bez światła)

A Port Coton qu’on se revoit (Abyśmy się znów się zobaczyli w Port Coton)

Dans ce monde inhabitable (W tym świecie niemożliwym do zamieszkania)

Il vaut mieux danser sur les tables (Lepiej tańczyć na stołach)

A Port Coton qu’on se revoit (Abyśmy się znów się zobaczyli w Port Coton)

qu’on se revoit (znów się zobaczyli)